SPRZĘT

Corocznie wymieniamy część sprzętu na nowy co jest również gwarantem bezpieczeństwa i bezawaryjności podczas zajęć. Dostępny jest u nas sprzęt z najnowszych kolekcji: żagle Ezzy, deski Starboard, Fanatic.

Chcesz kupić sprzęt? Nie ma problemu sprawdź naszą ofertę:

Sprzęt sportowy